Volgende clubdag  

Virtuele Clubdag 2020 31-12-2020 Bekijk de details van deze dag
   
Sinds 12 december 2006 is van Microsoft een visuele ontwikkelomgeving voor de aansturing van Robots beschikbaar: Microsoft Robotics. De fischertechnik ROBO interface wordt door deze omgeving ondersteund. Onder de rubriek "Samples and Tutorial" is onder "Setting Up Your Hardware" een hoofdstuk te vinden dat aan fischertechnik gewijd is. Op deze web-site zijn ook video's te vinden waarin het één en ander duidelijk uitgelegd wordt. Sinds kort staat er op de website van fischertechnik Duitsland ook een uitleg; naar keuze in het Engels of Duits. 

Er zijn dus nu een aantal mogelijkheden om programmatuur voor de ROBO-interface te ontwikkelen:
1) ROBO-Pro via de Visuelel Programmeeromgeving en via de C-compiler omgeving van Renesas (hiermee kan in het interface te downloaden programmatuur ontwikkeld worden);
2) De programmatuur van FTcomputing;
3) De Visuele omgeving van Microsoft.

Opmerkingen:
a) Directe communicatie (messaging) tussen 2 interfaces via RS232 of RF is momenteel alleen mogelijk met gedownloade programma's;
b) Bij opties 2) en 3) communiceerd de computer met het communucatie gebied van het interface. Het is spijtig dat er vanuit fischerwerke geen duidelijke architectuurbeschrijving van het interface beschikbaar is. Hierdoor is het voor de leek wat lastig om de structuur goed te doorgronden. Misschien iets om op een Open-dag (clubdag) over te discuseren.
   
© fischertechnikclub NL