Aangeleverd door: A. Pettera
Modelinformatie: Uit de reeks dekselmodellen dit keer weer een fantastisch model van dhr. Pettera. Vorig jaar was hij op de Duitse bijeenkomst in Mörshausen van de partij met dit doolhof waarin een metalen kogel de weg naar het eindpunt moet vinden. Vooral bij de jeugd wekte dit model veel interesse op. En aangezien we misschien allemaal nog wel een beetje kind zijn zal dit wellicht ook veel clubleden aanspreken.
Gepubliceerd in Clubblad: maart 2004 (2004-1)

File0001.jpg

 

   
© fischertechnikclub NL