Aangeleverd door: Peter Damen
Modelinformatie: "Ik werk bij het Waterschap Rivierenland en heb in het verleden veel met stuwen te maken gehad. In de praktijk worden 1 of 2 x per jaar de grote A-watergangen "geveegd" met een maaiboot. Alle waterplanten worden dan onder water afgemaaid. Vervolgens worden de stuwen volledig geopend om het maaisel af te voeren. Het doortrekken van een WC werkt hetzelfde. Dit bracht mij op het idee om met fischertechnik segmentstuwen te bouwen."
Gepubliceerd in Clubblad: november 2009 (editie 2009-2)

Schuif-, Segment- en Klepstuwen 

 

   
© fischertechnikclub NL