Voor de benoeming tot Erelid komt iemand in aanmerking wegens buitengewone verdiensten voor de club. Leden kunnen iemand voordragen voor het erelidmaatschap. De algemene ledenvergadering beslist uiteindelijk over het toekennen van het erelidmaatschap. De benoeming tot erelid geldt voor het leven.

De club kent/kende de volgende ereleden:


Professor Artur Fischer - Erelid van 13 maart 2010 tot 27 januari 2016 (datum overlijden)

ftcNL01-20102010-182819-DSC04333Artur Fischer erelid
Artur Fischer Ehrenmitglied

 Dave Gabeler - Erelid sinds 16 april 2016

Dave Gabeler erelid

Dave Gabeler erelid

Dave Gabeler erelid

   
© fischertechnikclub NL