Voor de benoeming tot Erelid komt iemand in aanmerking wegens buitengewone verdiensten voor de club. Leden kunnen iemand voordragen voor het erelidmaatschap. De algemene ledenvergadering beslist uiteindelijk over het toekennen van het erelidmaatschap. De benoeming tot erelid geldt voor het leven.

De club kent/kende de volgende ereleden:

Naam   Erelid vanaf
 Professor Artur Fischer    13 maart 2010
 Dave Gabeler    16 april 2016
 Rob van Baal    27 oktober 2018
 Tim van Velsen    26 oktober 2019
 Stef Dijkstra    26 oktober 2019

 

 

   
© fischertechnikclub NL