Aangeleverd door: Peter Damen
Modelinformatie: Nederland heeft een lange geschiedenis van strijd tegen het water, de veel dijken en waterwerken getuigen ervan. Ons land heeft echter ook een historie van strijd met het water, waarbij onze natuurlijke vijand werd ingezet om ongewenste bezoekers van ons grondgebied te weren. Reeds tijdens de Hollandse Oorlog (1672-1678) werd voor het eerst de “Hollandse Waterlinie” in gereedheid ge- bracht. Deze waterlinie volgde de
oost-grens van Holland van Mui- den tot in het Land van Altena. In 1815 werd besloten om de verde- diging van het ‘hart des lands’ in oostelijke richting (ten oosten van de stad Utrecht) te verleggen. Hierdoor ontstond de “Nieuwe Hollandse Waterlinie”. Het was de bedoeling door nauwkeurige be- heersing van het peil het terrein slechts 40 cm onder water te zet- ten. Hierdoor werden de wegen
onbegaanbaar maar werden ook de sloten en bestaande vaarwegen aan het zicht ontrokken. Doorwaden en beva- ren met troepen werden hierdoor praktisch onmogelijk gemaakt. In de eerste bouwperiode van de Waterlinie werden vijf waaiersluizen ten behoeve van inundatie tussen de Zuiderzee en de Biesbosch alsmede een aantal aarden verdedigingswerken (forten) aangelegd.

Peter Damen heeft een model gemaakt met fischertechnik van een waaiersluis.

Gepubliceerd in Clubblad: april 2011 (editie 2011-1)
Video:

Waaiersluis
   
© fischertechnikclub NL