Artikelindex

door Franz Santjohanser

Elektronik-Praktikum - 2/30851 - 1977IC-Digital-Praktikum - 2/30852 - 1977

Iedere volwassene is in zijn jeugd wel eens in aanraking gekomen met een konstruktie bouwdoos en de verschillende bouwelementen. Herinneringen aan de eigen ontwikkeling en ervaring zijn nauw verbonden aan zo'n bouwdoos. Sommige volwassenen houden deze herinnering levend door het verzamelen en het spelen met deze dozen. De Fischerwerke in het Waldachtal, bekend geworden door de nylon plug, leverde een wezenlijke bijdrage tot het succes van de bouwdoos. Ondanks de razendsnelle technische ontwikkelingen is de konstructie bouwdoos nog steeds een van de belangrijkste leer- en hulpmiddelen in het onderwijs.

Het ontstaan van de konstruktie bouwdoos is niet precies te dateren. We kunnen er echter van uitgaan dat de drijfveren van kinderen om iets te bouwen zo oud zijn als de mensheid zelf. Door de eeuwen van de menselijke ontwikkeling heeft de bouwdoos een steeds belangrijkere rol gespeeld. Dit bewijzen afbeeldingen van kinderen die met zelf gebouwd speelgoed hun jeugd verrijkten, waarbij de natuur en de wereld van de volwassenen altijd als voorbeeld dienden. Voor het bouwen werden niet de elementen van een bouwdoos gebruikt, maar de vele gebruiksvoorwerpen uit het dagelijks leven.

De eerste echte bouwdoos met elementen, die opnieuw gebruikt konden worden, werd op wetenschappelijke basis ontwikkeld door Friedrich Fröbel in de 19e eeuw. Hij is de grote pedagoog van de seksuele voorlichting en de stichter van de kleuterschool. Zijn systeem van enerzijds bewegingsspel en speel- en werkopdrachten anderzijds was gebaseerd op zogenaamde speelopgaven ('Spielgaben') in de vorm van verschillende objecten (kogels, blokjes, cylinders). Deze objecten werden opgenomen in bouwdozen van verschillend niveau en waren van groot belang voor kinderen om kennis te maken met de materialen waarvan ze waren gemaakt.

 

   
© fischertechnikclub NL