Aangeleverd door: Evert Hardendood
Modelinformatie: Op de clubdag in Schoonhoven (november 2012) een groot succes, bij vooral de jongeren; de Bellenblaasmachine. Van dit apparaat is inmiddels een bouwbeschrijving gemaakt, waarvan hieronder het resultaat. Het gaat hier echter om een vereenvoudigde versie; zo wordt er bijvoorbeeld geen besturingstechniek behandeld. Ook de (LDR) sensor, die ‘keek’ of er nog voldoende zeep aanwezig was, ontbreekt hier. Het zou eenvoudig weg teveel ruimte innemen in dit blad. Wellicht komt er ooit nog een volledige beschrijving uit op een Cd-rom. Maar misschien is het alleen maar leuker om dit zelf allemaal te ontwikkelen! Met het apparaat hieronder beschreven is de basis er alvast.
Gepubliceerd in Clubblad: november 2013 (editie 2013-2)

Bellenblaasmachine

 

 

   
© fischertechnikclub NL