Aangeleverd door: Alfred Pettera
Modelinformatie:

Een mooi model om direct te gaan bouwen voordat het Kerstmis is. Hier wordt de molen niet in beweging gebrachtoor de warmte van gewone kaarsen, maar vier ‘pneumatische kaarsen‘ blazen de molen in beweging!

Gepubliceerd in Clubblad: November 2017

 

IMG 6054 

 

 

 

   
© fischertechnikclub NL