De derde clubdag van dit jaar is in Schoonhoven op zaterdag 26 oktober.

De zaal is vanaf 08:00 uur geopend voor leden die met modellen komen. Vanaf 10:00 uur tot 16:00 uur zijn bezoekers welkom.De toegang is zoals altijd gratis!

LET OP: Als je modellen wilt tonen op deze dag, moet je je uiterlijk 28 september aanmelden!

Locatie:
Cultureel Centrum Het Bastion,
Het Bastion 5,
2871 EV SchoonhovenAanmelden:
Clubleden die voor deze clubdag tafelruimte willen reserveren worden verzocht zich aan te melden met onderstaand formulier.

Aanmelden clubdag

Regels rondom het aanmelden

 • Kom je gewoon als bezoeker, dan hoef je je NIET aan te melden.
 • Wil je op een clubdag modellen tentoonstellen, dan moet je je VERPLICHT aanmelden.
 • Meld je tot uiterlijk 4 weken voor een clubdag aan. De laatste weken zijn nodig om alles in detail te regelen (tafels reserveren etc.).
 • Kom je op een clubdag zonder je vooraf te hebben aangemeld, dan kunnen er twee dingen gebeuren:
  • Er is nog plaats. In dat geval dien je je ter plekke alsnog te registreren.
  • Er is geen plaats meer. Dat is dan heel jammer en je kunt dan alleen als reguliere bezoeker de clubdag bezoeken. Dus: meld je op tijd aan!
 • In geval van calamiteiten en/of ontruiming is de club verplicht om inzicht te hebben in de aanwezige clubleden en personen die je hebt meegenomen. Wij vragen je dan ook die informatie in te vullen, evenals een telefoonnummer waarop wij contact mee kunnen opnemen in geval van calamiteiten. De gegevens zullen alleen worden gebruikt t.b.v. deze clubdag en na 2 weken worden vernietigd.

Regels voor op de clubdag zelf

 • Bij binnenkomst meld je je bij een vertegenwoordiger van de evenementencommissie. Je krijgt daarna een plek toegewezen.
 • Er wordt gezorgd voor een stroompunt bij of in de buurt van jouw tafel. Neem echter altijd eigen verlengsnoeren en/of verdeeldozen mee!
 • Het dragen van een club T-shirt is verplicht. Heb je deze niet zelf, dan ontvang je er een in bruikleen van de evenementencommissie. De uitgifte wordt geregistreerd.
 • Na afloop van de clubdag lever je een in bruikleen gekregen clubshirt weer in. Doe je dat niet, dan kan deze in rekening worden gebracht.
 • Deelname aan een clubdag is op basis van eigen rsico. De club heeft wel een WA verzekering voor schade door clubleden aan bezoekers, maar dekt niet de schade tussen clubleden onderling.
 • Tijdens de clubdag is men verplicht de aanwijzingen van de evenementencommissie, zaalbeheerder of hulpdiensten op te volgen.

Gegevens clubdag

Datum clubdag:*
Plaats clubdag:
Betreft dit een clubdag waarop verkoop door leden is toegestaan:*
Ga je spullen verkopen:*

Gegevens aanmelder

Lidnummer:
Naam:*
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
-
E-mail:*
Maat clubshirt:*
Neem je extra personen mee:*
Namen van de extra personen:*
Contact bij calamiteit:*

Gegevens model(len)

Wat breng je mee:
Benodigde ruimte:*
Stroom nodig:

Opmerkingen

Vrije tekst:
Recaptcha Word Verification:
   
© fischertechnikclub NL